Ingenjörer utan gränser

Ingenjörer utan gränser

Tanzania är ett land med många ekonomiska svårigheter. Rent vatten är inte en självklarhet, speciellt inte på skolor och på landsbygden. Därför genomfördes sommaren 2018 ett projekt inom den ideella organisationen Ingenjörer utan gränser tillsammans med den lokala organisationen MAVUNO och en högstadieskola.

Projektets syfte var att implementera ett vattenreningssystem på skolans vattentankar för att öka tillgången till rent vatten för skolans elever och lärare. Utbildningsmaterial togs också fram för att förbättra och öka kunskapen kring vattenhållning, hygien och enkla reningsmetoder. Under två månader åkte Lisa Jacobsson och Erik Nymo till Tanzania för att genomföra projektet. Du kan läsa deras blogg här nedanför.

Projektet hade en direkt inverkan på elever och lärare på Ruicho Secondary School, och det kommer även att ha en långsiktig inverkan. Elever slipper i framtiden dricka kraftigt bakterieförorenat vatten. Det leder till färre sjukdomar och därmed också en ökad närvaro i skolan. Utbildningen kring vattenhållning leder förhoppningsvis till att kunskaper också sprids till elevernas familjer, vilket påverkar hälsan i regionen i stort. Projektet är ett pilotprojekt som kommer att utvärderas och därefter förhoppningsvis installeras på flertalet skolor.

Nu är installationen slutförd och systemet har officiellt öppnats!

2018-08-03 14:44:27

Vi har slutligen nått den sista fasen av detta vattenreningsprojekt. Hela systemet är nu installerat och alla komponenter fungerar som de ska. Det betyder att pumpen och alla filter är monterade i träboxen som har byggts för att hålla systemet på plats. Solpanelen och batteriet är installerat och all elektricitet är indragen och kopplad till systemet.Efter att ha testkört systemet och sett till att allt fungerade som det skulle var det dags för nästa omgång vattenprover. I början av projektet genomfördes vattenprover med vatten taget direkt från vattentanken och dessa visade mycket dåliga resultat och hög koncentration av koliforma bakterier. De nya proverna visade, till vår lättnad, inga spår på bakterier och var därigenom perfekta. Nu är vattnet helt rent och säkert att dricka!


Nästa steg i projektet var att ha en öppningsceremoni och fira att projektet var klart. Detta firande hölls på skolan tillsammans med lärare och elever. Volontärerna klippte det röda bandet tillsammans med skolans rektor innan nycklarna och därigenom också ansvaret lämnades över till skolan och de ansvariga lärarna. Rent vatten delades ut till elever och lärare och att se den glädje detta medförde gjorde allt det hårda arbetet som ligger bakom projektet värt allt slit. Både förarbete från Sverige tillsammans med projektgruppen och det arbete volontärerna genomfört i sommar på plats i Tanzania.För att försäkra sig om att lärarna på skolan ska kunna använda systemet ordentligt har en bok med instruktioner om allt från hur man använder systemet, hur man åtgärdar fel och läckage samt underhåller filtren ordentligt, skrivits och lämnats på skolan. Genom att använda dessa instruktioner utbildas ett par lärare och studenter som har blivit utvalda som ansvariga för reningssystemet och de lär sig mycket snabbt. Det betyder att vi är mycket hoppfulla allt kommer att fungera som det ska när vi lämnar skolan och åker tillbaka till Sverige. Vi har också slutfört de workshops och den utbildning som varje klass på skolan har fått tagit del av. Här har vi fortsatt att diskutera vattenfrågor, hygien och hur viktigt det är att hantera rent vatten på ett bra sätt samt hur viktigt det är med god personlig hygien.

Nu är det bara ett par dagar kvar för oss här i Tanzania innan projektet är helt slutfört och det är dags att lämna detta land och flyga hem!
Snart dags för installation av vattenreningssystemet!

2018-07-23 14:22:49

Under de två senaste veckorna har vi fått leverans av de beställningar vi gjorde tidigare i projektet. Det innebär att vi nu har solpanel och batteri som kommer försörja systemet med den el som krävs. Vi har alla rördelar som krävs för att leda vattnet från tanken, genom reningssystemet och slutligen ut i den kran som ska leverera rent vatten. Och slutligen har vi med en lokal snickares hjälp konstruerat den träbox som hela systemet ska sitta i. Denna del av projektet har inneburit fortsatt planering i hur systemet bäst sätts ihop (se bild nedan) samt intressanta möten med lokala entreprenörer som är ytterst skickliga på det de gör och levererar resultat utifrån de önskemål vi behöver för att få ett lyckat projekt. Vi har utöver detta även börjat med de workshops/utbildningar, kring vattenhållning, sjukdomsrisk kopplat till vatten samt hygien, som är en tillhörande del av projektet. Vi har haft en workshop tillsammans med lärarna på skolan där vi fokuserade på att skapa diskussion kring vattenanvändning och hur risker i olika sammanhang undviks på bästa sätt.


Med eleverna har vi klassvis en interaktiv föreläsning där vi ställer frågor och låter eleverna svara samt komma med sina motfrågor. Genom denna utbildningsdel vill vi öka medvetenheten kring vattenfrågor. Det ger oss också en bra inblick i vilka problem som finns här i Tanzania som vi i Sverige ofta tar för givet. Den kommande veckan är planen att installera reningssystemet, se till att allt fungerar som vi tänkt samt fortsätta med utbildning med ännu fler elever. Det kommer också genomföras workshop för systemanvändning och underhåll med de som ska vara ansvariga för reningssystem efter att vi lämnat över ansvaret till skolan.


Efter två veckor har projektet tagit form på riktigt - En sommar i Tanzania!

2018-07-03 11:51:06

Här kommer en uppdatering från Tanzania. Jag (Erik) och Lisa har nu spenderat två veckor i detta land och redan upplevt många olika saker. Vi har spenderat en del tid på Ruicho secondary School där vårt vattenreningssystem ska ge de knappt 500 eleverna rent vatten, vi har åkt den lokala “kollektivtrafiken” och upplevt ett Tanzaniskt bröllop. Vi bor på ett hostel för volontärer tillsammans med tre andra volontärer. Här bor vi granne med en Secondary school för flickor och har drygt en mil in till det mindre samhälle som finns i närheten. Vi får på riktigt uppleva Tanzanias landsbygd! Det första vi gjorde när vi kom ner var att känna in området, besöka skolan och träffa massa härliga människor som bor och jobbar i området. Den första veckan bestod mest av möten med olika personer, klara göra de frågetecken som kunde uppstå kring projektet samt planera hur reningssystemet skulle komma att se ut i praktiken. Efter dessa möten och beräkningar stod det klart att systemet kunde byggas inuti ett av klassrummen på skolan.


Därefter blev det beställning av material, rörledningar, kopplingar, ventiler och kranar. Detta material har vi nu börjat såga i rätt längder och koppla ihop, vårt system blir allt mer verklighet. Det känns som att allt går i rätt riktning där vi får den hjälp vi behöver. Nästa steg är att bygga den trä-box som hela reningssystemet ska sitta i. Utöver detta har vi tagit vattenprover från skolans två tankar (analyseras i skrivande stund). Detta tester kommer användas för att visa på den förbättring som de olika filterna i systemet kommer medföra. Samt att ge underlag för vad vattnet innehåller för former av bakterier. Det har varit en händelserika start på vårt äventyr och vi ser verkligen fram emot de kommande veckorna!Avresan närmar sig - En sommar i Tanzania

2018-06-14 14:29:19

Hej på er!

Det här blir det första av förhoppningsvis ett gäng spännande blogginlägg i sommar om två volontärer som åker till Tanzania och bygger ett vattenreningssystem på en skolas regnvattentankar. Vilka är vi då? Jo vi heter Lisa och Erik och pluggar båda till civilingenjörer inom energi, miljö och management på Linköpings Universitet. Jag (Lisa) har precis avslutat fjärde året och Erik har läst två. Vi har under det senaste läsåret varit engagerade i Ingenjörer utan Gränsers Tanzaniautskott där vi tillsammans med 7 andra fantastiska studenter planerat hela detta projekt (från idé till verklighet nu i sommar). Detta engagemang har tagit en hel del tid utöver universitetsstudierna men det har verkligen varit helt fantastiskt roligt.
Skolan som jag och Erik ska åka till ligger i nordvästra Tanzania och heter Ruicho Secondary School. Secondary i Tanzania innebär att studenterna är mellan 14-17 år gamla och det är ca 470 stycken. I dagsläget samlas regnvatten in på skolbyggnadernas tak och leds ner till två vattentankar på vardera 15 kubik. Därifrån tas sedan dricksvattnet till skolans elever och lärare och som vi har förstått det är det inte många som bryr sig om att rena det över huvudtaget (i enstaka fall kokas vattnet).
Detta ska det bli ändring på! Vi tänkte nämligen bygga ett system som rensar bort både partiklar och bakterier från vattnet så att det blir drickbart direkt. Som ni kanske förstått det är hela gänget som har planerat detta bara studenter och därmed inga vattenreningsexperter (än), så för att ni inte ska bli oroliga redan nu har vi fört diskussioner med experter från universitetet, filterleverantörer, rörmokare samt ett ingenjörsföretag så att det ska bli så bra som möjligt. Och såklart också med många personer i Tanzania eftersom de vet mycket bättre än oss hur allt fungerar på plats.
Flyget lyfter nu på söndag (17/6) och vi planerar att arbetet kommer ta ungefär 8 veckor. I detta arbete ingår förutom att bygga själva vattenreningssystemet att sätta upp solpaneler för att säkra elförsörjningen samt utbilda lärare i hur systemet fungerar samt hur viktigt det är att dricka rent vatten. Tycker du att detta låter lika intressant som vi tycker att det är så får du gärna kika in här ungefär en gång i veckan för nya uppdateringar!
Kwa heri, (=Hejdå. Plugga Swahili är något vi jobbar på lite extra nu dagarna innan avresa så vi inte är helt lost när vi landar)
Lisa och Erik
(På bilden ser ni Erik & Lisa plus våra kompisar Herman & Emma som åker till Ghana under sommaren för att bygga ett liknande vattenreningssystem. Vi håller i två plakat som tackar de personer som skänkt pengar till projektet samt en pump och ett filter som vi blivit sponsrade med)