Ingenjörer utan gränser

Ingenjörer utan gränser

Tanzania är ett land med många ekonomiska svårigheter. Rent vatten är inte en självklarhet, speciellt inte på skolor och på landsbygden. Därför genomfördes sommaren 2018 ett projekt inom den ideella organisationen Ingenjörer utan gränser tillsammans med den lokala organisationen MAVUNO och en högstadieskola.

Projektets syfte var att implementera ett vattenreningssystem på skolans vattentankar för att öka tillgången till rent vatten för skolans elever och lärare. Utbildningsmaterial togs också fram för att förbättra och öka kunskapen kring vattenhållning, hygien och enkla reningsmetoder. Under två månader åkte Lisa Jacobsson och Erik Nymo till Tanzania för att genomföra projektet. Du kan läsa deras blogg här nedanför.

Projektet hade en direkt inverkan på elever och lärare på Ruicho Secondary School, och det kommer även att ha en långsiktig inverkan. Elever slipper i framtiden dricka kraftigt bakterieförorenat vatten. Det leder till färre sjukdomar och därmed också en ökad närvaro i skolan. Utbildningen kring vattenhållning leder förhoppningsvis till att kunskaper också sprids till elevernas familjer, vilket påverkar hälsan i regionen i stort. Projektet är ett pilotprojekt som kommer att utvärderas och därefter förhoppningsvis installeras på flertalet skolor.