Hållbart resande

Hållbart resande

Vi på Kenzan Tours arbetar aktivt för ett hållbart resande och vill att lokalbefolkningen på våra resmål ska kunna få del av fördelarna med turismen. Väljer ni en resa genom oss kan ni öka förutsättningarna för att de kan bli självförsörjande och livnära sig på turistnäringen.

Vårt hållbarhetsarbete

Vi har valt bort stora internationella arrangörer och hotellkedjor som tar med sig pengarna utomlands. I stället samarbetar vi med lokala arrangörer och lokalt ägda hotell så att vi vet att inkomsterna stannar i landet. Det är dedikerade personer som gör allt de kan för att din resa ska bli så bra som möjligt. Vi samarbetar bara med arrangörer som vi vet betalar skäliga löner till dem som tar hand om våra resenärer på plats. Vi ser också gärna att arrangörerna arbetar socialt och ekologiskt tillsammans med lokalbefolkningen på resmålet.

Vi på Kenzan Tours arbetar också aktivt med ekoturism genom att samarbeta med ekoresorter som följer ekoturismens principer om hållbarhet och minskad påverkan på miljön. De samarbetar med det lokala samhället genom att till exempel anställa lokalbefolkningen och bara köpa in lokalt producerade varor. Ekoresorter odlar det de kan själva och köper in resten från lokala odlare. Andra exempel på deras hållbarhetsarbete är att de använder ekologiskt odlat trä och utnyttjar solenergi för att minska användningen av dieselgeneratorer.

Vi stödjer två olika miljöprojekt på Madagaskar. Det ena bidrar till att återplantera skogen på Madagaskar och kompenserar för flygresornas CO²-utsläpp. Det andra projektet tillverkar energisnåla och soldrivna spisar som säljs till ett reducerat pris till lokalbefolkningen. Läs mer om projekten på Madagaskar.

Vi tar avstånd från allt utnyttjande av djur på resmålen. Därför inkluderar vi inte sådana aktiviteter i våra reseförslag. Vi tar också avstånd från jaktresor.

Vi samarbetar med ECPAT mot sexturism och World Animal Protection och följer de riktlinjer som dessa organisationer har.

Vi är medlemmar i Svenska Ekoturismföreningen som arbetar för mer och bättre ekoturism i världen.

De av våra resenärer som vill klimatkompensera sin resa kan göra det via Green Seat.

Nominerade till årets hållbarhetspris

Vi är väldigt hedrade och glada över att ha varit nominerade till årets hållbarhetspris 2017 av Guldstänksgalan. Motiveringen löd:

I en utmanad bransch erbjuder Kenzan Tours sina kunder möjligheten att bidra till en bättre värld, lokalt såväl som globalt. Med det som grund har de skapat ett stabilt företag med mycket nöjda kunder, och en positiv utveckling. Kenzan Tours visar hur ett företag kan arbeta med globala hållbarhetsfrågor på lokal nivå genom ett samhällsengagemang som räcker världen runt.

Även om vi inte vann är vi glada över att vårt arbete med hållbarhet har uppmärksammats av Guldstänk.

Socialt ansvar

CCY Tanzania

Vi på Kenzan Tours tar ansvar i alla våra led. Vi tar ansvar för att tillsammans med dig ta fram din drömresa. Vi tar ansvar för att lokalbefolkningen på våra resmål ska få ta del av fördelarna med turismen i deras hemländer. Och vi tar ansvar för att bidra till en positiv förändring på våra resmål och runt om i världen.

Och bidra till en positiv förändring i världen gör vi genom AddTruly. De hjälper oss att hitta bra organisationer att stödja på våra resmål och som ser till att pengarna kommer fram ordentligt och används för att bidra till en positiv lokal och global förändring.

När du bokar din resa med oss kan du välja att stödja en av de organisationer vi samlar in pengar till. Givetvis matchar vi ditt belopp: upp till 100 kr om din donation är under 100 kr och med 100 kr om du bidrar med 100 kr eller mer. Mer pengar till bra organisationer gör mer nytta, och tillsammans kan vi bidra till en konkret, positiv förändring runt om i världen! Själva donationen gör du i den digitala insamlingsbössan som du finner under sidan ”Betalning” eller efter att du gjort din betalning på vår hemsida.

Här nedan kan du läsa om de organisationer du kan stödja.

Ingenjörer utan gränser

Varje år dör 3,5 miljoner människor på grund av sjukdomar som orsakas av smutsigt dricksvatten. 2,2 miljoner av dessa är barn. Organisationen Ingenjörer utan gränser (Engineers Without Borders, EWB) använder sin kunskap inom ingenjörskonst för att bidra till att ge människor runt om i världen tillgång till rent dricksvatten.

I Karagweregionen i Tanzania deltar EWB i ett större projekt, ”Zero Dropout”, som drivs av den lokala samarbetspartnern Mavuno Project. Målet är att förbättra tillgången till rent dricksvatten för nära 500 elever och lärare på RUICHO Secondary school i regionen. Där ska de bland annat installera vattenreningssystem och ta fram utbildningsmaterial som ökar medvetenheten bland lärare och barn kring kopplingen mellan rent vatten och hälsa.

Vi på Kenzan Tours har valt att stödja detta projekt genom att finansiera en resa för två studentvolontärer från Linköpings universitet. De ska under sommaren 2018 tillbringa nio veckor på plats för att installera reningssystemet och utbilda personal och elever i vikten av rent vatten. Givetvis kan även du bidra med en slant till detta fantastiska projekt genom att använda vår insamlingsbössa på www.kenzantours.se/betalning.

 

 

 

CCY Tanzania

CCY står för Caring from Childhood to Youth och är en gräsrotsorganisation som jobbar främst med föräldralösa barn, barn i behov av särskilt stöd och ungdomars behov av stöd och trygghet. I de två byarna Matanana och Bumilayinga i Iringadistriktet drivs en dagverksamhet och ett barnhem. Barnhemmet ses som en storfamilj där alla hjälper till i hushållet och där alla får den kärlek och uppmärksamhet en familj kan ge.

Under 2014−2015 byggde de grundskolan Liberty School of Tanzania för att ge barnen i området tillgång till kvalitativ utbildning i närområdet. Visionen är att göra skolan till ett föredöme för andra skolor där ingen aga får förekomma och där barnen får lära sig tänka på hållbar utveckling och kreativa samhällslösningar.

CCY jobbar utifrån principen att människor som lever och bor i ett samhälle är de som bäst känner till dess utmaningar och har de bästa lösningarna för att driva samhällsutvecklingen framåt. All verksamhet på CCY i Tanzania sker därför på den lokala befolkningens villkor. På det sättet hittar man långsiktiga lösningar som gynnar hela samhället bäst.

Vår insamling till CCY Tanzania går till att täcka de kostnader som uppkommer för driften av skolan. Pengarna går till exempel till näringsrika skolmåltider, inköp av böcker och lärarlöner.

CCY skolklass 4

The Perfect World Foundation

När djurarter utrotas påverkas hela det biologiska systemet negativt – växter, insekter och andra djur-, fågel-, och fiskarter. Och i slutändan påverkas även människan av att hennes miljö förändras. The Perfect World Foundation är den nya generationens djur- och naturvårdsorganisation som arbetar dynamiskt på en global basis. Organisationen grundades 2010 och har som syfte att vidta åtgärder för och öka medvetenheten, kunskap och förståelse för kritiska miljö- och djursituationer. Organisationen är oberoende och arbetar tillsammans med andra lokala gräsrotsorganisationer för att skydda och bevara djur och natur, utbilda lokalbefolkningen runt om i världen, skapa arbetstillfällen och stärka de lokala krafterna som bäst kan skydda, bevara och främja djur och natur.

Genom kampanjen ”Save the Rhino” samlade The Perfect World Foundation in pengar till den sydafrikanska organisationen Black Mamba Anti-Poaching Unit. Det är en enhet med huvudsakligen kvinnliga rangers (skogsvaktare) som kämpar mot tjuvjakt genom att patrullera reservaten obeväpnade, och de har hindrat många tjuvskyttar under åren. Det här är ett bra exempel på hur The Perfect World Foundation arbetar både för att rädda djur och med att stärka samhällen genom att exempelvis stärka kvinnor.
Vår insamling till The Perfect World Foundation går till att stödja organisationens viktiga arbete med att skydda, bevara och sprida kunskap om utrotningshotade djur.

 

ZB Foundation

Just nu har du som resenär även möjlighet att stödja Zelmerlöw & Björkman Foundation. Stiftelsen bedriver insamling för att skapa en bättre framtid för utsatta barn och ungdomar i fyra afrikanska länder: Etiopien, Kenya, Sydafrika och Uganda. I dessa länder har man genom insamling finansierat fyra skolor, och en femte är på gång.

Alla insamlade medel går via AddTruly oavkortat till att bekosta lärare, skolmat, skoluniformer och bygga brunnar för att förse eleverna med rent vatten. Långt gångna planer finns dessutom på att kunna starta upp ett internat för hemlösa flickor inom en snar framtid.