Hållbart resande

Hållbart resande

Kenzan Tours strävar efter att utifrån de lokala förutsättningarna på varje resmål främja en småskalig turism som gynnar den lokala ekonomin. Vi har en hållbarhetspolicy som ska genomsyra alla delar av verksamheten, och vi tycker det är viktigt att såväl medarbetare som externa samarbetspartners och kunder känner till den. Vi vill också visa hur du som kund kan påverka din egen resa och vilken nytta du gör för det lokala samhället. Detta är ett viktigt och långsiktigt arbete som omfattar samtliga områden i alla led där vi möter våra kunder.

Vårt hållbarhetsarbete…

… före resan

I våra reseförslag väljer vi i första hand flygresor med minst klimatmässig påverkan. Det handlar till exempel om att välja den kortaste flygrutten med minst antal mellanlandningar och välja flygbolag med en modern flygplansflotta med så bränsleeffektiva flygplan som möjligt.

Vi uppmuntrar våra resenärer att klimatreducera sina flygresor. I våra kvalitetsstämplade Fair trip-resor ingår klimatreduktion i priset.

… på resmålet

I vårt gemensamma arbete för en hållbar turism strävar vi efter att utifrån de lokala förutsättningarna på varje resmål i största möjliga mån:

  • främja den lokala och småskaliga turismen där de ekonomiska fördelarna kommer lokalbefolkningen till del.
  • erbjuda kollektiva transporter/transfers.
  • arbeta med lokala arrangörer som ser till att den personal som arbetar med våra resenärer är lokalbefolkning och att arbetsgivaren respekterar schysta arbetsvillkor.
  • arbeta med lokala arrangörer som ska främja utbildningsinsatser inom turismnäringen.
  • använda oss av arrangörer och boendealternativ som har en tydlig miljömedvetenhet och/eller ett socialt ansvarstagande i miljön där de verkar.
  • utesluta aktiviteter där djur kan komma till skada.

I text och bild beskriver vi också hur vi gemensamt med våra lokala leverantörer bidrar till en hållbar turism på våra resmål runt om i världen. Detta beskrivs i artiklar av en frilansjournalist vars profession ligger inom området hållbar turism. Länkar till artiklarna hittar du här:

Kuba bortom reseslogans
Costa Rica – paradiset för naturälskare
Peru, mer än en resa i inkafolkets spår
Who made your travel – möt Saleh på Zanzibar
Orangutangerna på Borneo behöver hjälp – din resa gör skillnad

… i vårt dagliga arbete

Vi väljer hållbara alternativ så långt det är möjligt: förbrukningsmaterial och råvaror med miljöcertifiering,  klimatkompenserar vårt eget resande och väljer i största möjliga mån transportmedel som tåg och miljöbilar.

Läs gärna även hur de negativa miljöeffekterna riskerar att bli större om intäkterna från turismen uteblir.

Hållbara resor – Fair trip

Vi  erbjuder våra resenärer olika möjligheter till specifika reseprodukter som uppfyller striktare hållbarhetskriterier, samtidigt som vi kommer det lokala livet på resmålet ännu närmare . Dessa resor får en kvalitetsstämpel som vi kallar för Fair trip. Arbetet med Fair trip är ett pågående projekt, och vi kommer successivt lansera resor med denna märkning.

Med fokus på det övergripande hållbarhetsarbetet kommer Fair trip innebära att hela resan – miljömässigt, ekologiskt och socialt – är en hållbar resa. I resans totalpris ingår givetvis klimatreduktion och bidrag till ett lokalt miljöprojekt.

Dessutom ingår följande kriterier:

  • Använda lokalt ägda mindre hotell som har en ekoprofil, stöder lokalbefolkningen genom arbetstillfällen och gärna lokala stöd-/miljöprojekt. Resenären får även möjligheten att på plats bidra till ett lokalt projekt, ekonomiskt eller genom egen arbetsinsats.
  • Resenärer ges möjligheten att komma närmare det lokala livet på resmålen, genom att till exempel bo på ”homestays”, delta i kulturella lokala aktiviteter som matlagning och dans, besöka lokala skolor/barnhem och liknande.
  • Transporterna under resan är i första hand kollektiva.
  • Inga aktiviteter ingår där djur kan komma till skada.

Hållbarhetsprojekt i världen

CCY Tanzania

Vi på Kenzan Tours tar ansvar i alla våra led. Vi tar ansvar för att tillsammans med dig ta fram din drömresa. Vi tar ansvar för att lokalbefolkningen på våra resmål ska få ta del av fördelarna med turismen i deras hemländer. Och vi tar ansvar för att bidra till en positiv förändring på våra resmål och runt om i världen.

När du bokar din resa med oss kan du välja att stödja en organisation vi stöttar. Vi matchar ditt belopp: upp till 100 kr om din donation är under 100 kr och med 100 kr om du bidrar med 100 kr eller mer. Mer pengar till bra organisationer gör mer nytta, och tillsammans kan vi bidra till en konkret, positiv förändring runt om i världen! Själva donationen gör du i den digitala insamlingsbössan som du finner under sidan ”Betalning” eller efter att du gjort din betalning på vår hemsida.

Här nedan kan du läsa om de organisationer du kan stödja.

CCY Tanzania

CCY står för Caring from Childhood to Youth och är en gräsrotsorganisation som jobbar främst med föräldralösa barn, barn i behov av särskilt stöd och ungdomars behov av stöd och trygghet. I de två byarna Matanana och Bumilayinga i Iringadistriktet drivs en dagverksamhet och ett barnhem. Barnhemmet ses som en storfamilj där alla hjälper till i hushållet och där alla får den kärlek och uppmärksamhet en familj kan ge.

Under 2014−2015 byggde de grundskolan Liberty School of Tanzania för att ge barnen i området tillgång till kvalitativ utbildning i närområdet. Visionen är att göra skolan till ett föredöme för andra skolor där ingen aga får förekomma och där barnen får lära sig tänka på hållbar utveckling och kreativa samhällslösningar.

CCY jobbar utifrån principen att människor som lever och bor i ett samhälle är de som bäst känner till dess utmaningar och har de bästa lösningarna för att driva samhällsutvecklingen framåt. All verksamhet på CCY i Tanzania sker därför på den lokala befolkningens villkor. På det sättet hittar man långsiktiga lösningar som gynnar hela samhället bäst.

Vår insamling till CCY Tanzania går till att täcka de kostnader som uppkommer för driften av skolan. Pengarna går till exempel till näringsrika skolmåltider, inköp av böcker och lärarlöner.

CCY skolklass 4

The Perfect World Foundation

När djurarter utrotas påverkas hela det biologiska systemet negativt – växter, insekter och andra djur-, fågel-, och fiskarter. Och i slutändan påverkas även människan av att hennes miljö förändras. The Perfect World Foundation är den nya generationens djur- och naturvårdsorganisation som arbetar dynamiskt på en global basis. Organisationen grundades 2010 och har som syfte att vidta åtgärder för och öka medvetenheten, kunskap och förståelse för kritiska miljö- och djursituationer. Organisationen är oberoende och arbetar tillsammans med andra lokala gräsrotsorganisationer för att skydda och bevara djur och natur, utbilda lokalbefolkningen runt om i världen, skapa arbetstillfällen och stärka de lokala krafterna som bäst kan skydda, bevara och främja djur och natur.

Genom kampanjen ”Save the Rhino” samlade The Perfect World Foundation in pengar till den sydafrikanska organisationen Black Mamba Anti-Poaching Unit. Det är en enhet med huvudsakligen kvinnliga rangers (skogvaktare) som kämpar mot tjuvjakt genom att patrullera reservaten obeväpnade, och de har hindrat många tjuvskyttar under åren. Det här är ett bra exempel på hur The Perfect World Foundation arbetar både för att rädda djur och med att stärka samhällen genom att exempelvis stärka kvinnor.
Vår insamling till The Perfect World Foundation går till att stödja organisationens viktiga arbete med att skydda, bevara och sprida kunskap om utrotningshotade djur.

 

ZB Foundation

Just nu har du som resenär även möjlighet att stödja Zelmerlöw & Björkman Foundation. Stiftelsen bedriver insamling för att skapa en bättre framtid för utsatta barn och ungdomar i fyra afrikanska länder: Etiopien, Kenya, Sydafrika och Uganda. I dessa länder har man genom insamling finansierat fyra skolor, och en femte är på gång.

Alla insamlade medel går oavkortat till att bekosta lärare, skolmat, skoluniformer och bygga brunnar för att förse eleverna med rent vatten. Långt gångna planer finns dessutom på att kunna starta upp ett internat för hemlösa flickor.

 

 


Adress

Kenzan Tours
Skeppsbron 34
111 30 Stockholm

Organisationsnummer: 556954-0783
Kenzan Tours på Facebook

Kontakta oss

Telefon: 021-18 16 17
E-post: [email protected]

Telefontider
Mån-fre: 9−16
Besökstider
Mån−fre: 10−16, endast förbokade möten.

Titta på vår presentationsfilm