Hållbart resande

Hållbart resande

Vi på Kenzan Tours arbetar aktivt för ett hållbart resande och vill att lokalbefolkningen på våra resmål ska kunna få del av fördelarna med turismen. Väljer ni en resa genom oss kan ni öka förutsättningarna för att de kan bli självförsörjande och livnära sig på turistnäringen.

Vi har valt bort stora internationella arrangörer och hotellkedjor som tar med sig pengarna utomlands. I stället samarbetar vi med lokala arrangörer och lokalt ägda hotell så att vi vet att inkomsterna stannar i landet. Det är dedikerade personer som gör allt de kan för att din resa ska bli så bra som möjligt. Vi samarbetar bara med arrangörer som vi vet betalar skäliga löner till dem som tar hand om våra resenärer på plats. Vi ser gärna att arrangörerna också arbetar socialt och ekologiskt tillsammans med lokalbefolkningen på resmålet.

Vi på Kenzan Tours arbetar också aktivt med ekoturism genom att samarbeta med en del eco-resorter som följer ekoturismens principer om hållbarhet och minskad påverkan på miljön. De samarbetar också med det lokala samhället genom att till exempel anställa lokalbefolkningen och bara köpa in lokalt producerade varor. Eco-resorter odlar det de kan själva och köper in resten från lokala odlare. Andra exempel på deras arbete med hållbarhet är att de använder ekologiskt odlat trä och utnyttjar solenergi för att minska användningen av dieselgeneratorer. Du som vill klimatkompensera din resa kan göra det via Green Seat.

Vi tar avstånd från allt utnyttjande av djur på resmålen. Därför inkluderar vi inte sådana aktiviteter i våra reseförslag. Vi tar också avstånd från jaktresor.

Vi samarbetar med ECPAC mot sexturism och World Animal Protection och följer de riktlinjer som dessa organisationer har.

Socialt ansvar

LoveNepal_2Vi på Kenzan Tours tar ansvar i alla våra led. Vi tar ansvar för att tillsammans med dig ta fram din drömresa. Vi tar ansvar för att lokalbefolkningen på våra resmål ska få ta del av fördelarna med turismen i deras hemländer. Och vi tar ansvar för att bidra till en positiv förändring på våra resmål och runt om i världen.

Och bidra till en positiv förändring i världen gör vi genom AddTruly. De hjälper oss att hitta bra organisationer att stödja på våra resmål och som ser till att pengarna kommer fram ordentligt och används för att bidra till en positiv lokal och global förändring.

När du bokar din resa med oss kan du välja att stödja en av de organisationer vi samlar in pengar till. Givetvis matchar vi ditt belopp: upp till 100 kr om din donation är under 100 kr och med 100 kr om du bidrar med 100 kr eller mer. Mer pengar till bra organisationer gör mer nytta och tillsammans kan vi bidra till en konkret, positiv förändring runt om i världen! Vi har redan samlat in och skänkt drygt 95 000 kr, och vi vill göra mer!

Själva donationen gör du i den digitala insamlingsbössan som du finner under sidan ”Betalning” eller efter att du gjort din betalning på vår hemsida.

Här nedan kan du läsa om de olika organisationerna du kan stödja.

Logga_CCYCCY Tanzania

CCY står för Caring from Childhood to Youth och är en gräsrotsorganisation som jobbar främst med föräldralösa barn, barn i behov av särskilt stöd och ungdomars behov av stöd och trygghet. I de två byarna Matanana och Bumilayinga i Iringadistriktet drivs en dagverksamhet och ett barnhem. Barnhemmet ses som en storfamilj där alla hjälper till i hushållet och där alla får den kärlek och uppmärksamhet en familj kan ge.

Under 2014−2015 byggde de grundskolan Liberty School of Tanzania för att ge barnen i området tillgång till kvalitativ utbildning i närområdet. Visionen är att göra skolan till ett föredöme för andra skolor där ingen aga får förekomma och där barnen får lära sig tänka på hållbar utveckling och kreativa samhällslösningar.

CCY skolklass 4

CCY jobbar utifrån principen att människor som lever och bor i ett samhälle är de som bäst känner till dess utmaningar och har de bästa lösningarna för att driva samhällsutvecklingen framåt. All verksamhet på CCY i Tanzania sker därför på den lokala befolkningens villkor. På det sättet hittar man långsiktiga lösningar som gynnar hela samhället bäst.

Vår insamling till CCY Tanzania går till att täcka de kostnader som uppkommer för driften av skolan. Pengarna går till exempel till näringsrika skolmåltider, inköp av böcker och lärarlöner.

 

Love and Hope

Love and Hope är en ideell organisation som kämpar mot barnsexhandel i Indien, Sri Lanka, Bangladesh och Nepal. Arbetet började 2010 när svensken Mikael Alfvén tillsammans med sin familj bestämde sig för att försöka göra något för att hjälpa flickor som hamnat i barnsexhandel i Nepal och Indien. De ville också jobba i förebyggande syfte. Arbetet har utvecklats och under de senaste åren har det fokuserats mer och mer på just Asiens bordellområden.

Love and Hope driver i dag en skola för barn som är uppvuxna på ett bordellområde i Indien. De hjälper också barnens föräldrar genom att varje vecka fylla barnens ryggsäckar med mat och andra förnödenheter. Det är ett viktigt sätt för organisationen att hålla bra kontakt med föräldrarna.

Love and Hope driver också ett barnhem för pojkar som vuxit upp på bordeller, och snart invigs även ett helt nytt flickhem. Vid sidan av det planerar man för fullt för ett hjälpcenter som ska ligga i anslutning till ett bordellområde dit barnen ska kunna ta sig och ha en fristad. Förhoppningen är att även många kvinnor ska ta sig dit. Love and Hope driver också en skola med 400 barn i förebyggande syfte.

Dessa är bara några av de projekt Love and Hope driver. Parallellt med dem arbetar Love and Hope också med att skapa opinion, både i omvärlden och i Sverige. Samtidigt som organisationen lyfter en flickas röst på en bordell i Kolkata vill de också göra allt de kan för att en våldtagen kvinnas röst i Sverige ska nå ut. Love and Hope vill skapa en rörelse där människor ställer sig bakom kampen mot våldtäkter och börjar stå upp för kvinnors och barns värde.

 

The Perfect World Foundation

När djurarter utrotas påverkas hela det biologiska systemet negativt – växter, insekter och andra djur-, fågel-, och fiskarter. Och i slutändan påverkas även människan av att hennes miljö förändras. The Perfect World Foundation är den nya generationens djur- och naturvårdsorganisation som arbetar dynamiskt på en global basis. Organisationen grundades 2010 och har som syfte att vidta åtgärder för och öka medvetenheten, kunskap och förståelse för kritiska miljö- och djursituationer. Organisationen är oberoende och arbetar tillsammans med andra lokala gräsrotsorganisationer för att skydda och bevara djur och natur, utbilda lokalbefolkningen runt om i världen, skapa arbetstillfällen och stärka de lokala krafterna som bäst kan skydda, bevara och främja djur och natur.

Genom kampanjen ”Save the Rhino” samlade The Perfect World Foundation in pengar till den sydafrikanska organisationen Black Mamba Anti-Poaching Unit. Det är en enhet med huvudsakligen kvinnliga rangers (skogsvaktare) som kämpar mot tjuvjakt genom att patrullera reservaten obeväpnade, och de har hindrat många tjuvskyttar under åren. Det här är ett bra exempel på hur The Perfect World Foundation arbetar både för att rädda djur och med att stärka samhällen genom att exempelvis stärka kvinnor.

Vår insamling till The Perfect World Foundation går till att stödja organisationens viktiga arbete med att skydda, bevara och sprida kunskap om utrotningshotade djur.