Försäkring

Rätt försäkrad på resan

Det är viktigt att vara rätt försäkrad när du reser utomlands. Reser du utan extra reseförsäkring kan det bli en dyr historia om du till exempel blir sjuk eller skadar dig. Ambulansflyg hem kan kosta upp till 1 miljon kronor, en kostnad som du måste stå för själv om du inte är rätt försäkrad.

Har du en hemförsäkring ingår det ofta ett reseskydd i den. Betalar du resan med kort kan det också ingå en reseförsäkring via kortutgivaren. Det är dock viktigt att ta reda på vad de reseskydden och reseförsäkringarna egentligen täcker. Vem gäller den för? Hur länge gäller den? Ingår avbeställningsskydd? Vad gäller vid flygförsening? Täcker den ersättning för bagageskador eller försening av bagage, eller hyra av utrustning som till exempel golfklubbor om dina blir stulna? Etc. Fråga ditt försäkringsbolag och kortutgivaren vad som gäller just dig och om du behöver köpa en utökad reseförsäkring.

Gouda Reseförsäkring
Vi samarbetar med Gouda Reseförsäkring som har funnits i Norden sedan 1994. Att ha Goudas Reseförsäkring innebär att du har en totalförsäkring i grunden. Försäkringen är dessutom flexibel, så du kan välja bort vissa moment som du inte tycker du har behov av (semestergaranti och egendomsskydd).

Om något händer
Goudas Alarmcentral finns tillgänglig för att hjälpa dig dygnets alla 24 timmar. Du får kompetent och personlig service av den servicekoordinator som blir knuten till dig. Alarmcentralen har bland sina medarbetare all nödvändig kompetens knuten till sig, som läkare, specialister, sjuksköterskor och krismedarbetare. Det ger dig en trygghet att snabbt få bra vård, utan att behöva söka dig fram själv och lägga ut pengar.

Med Gouda Reseförsäkring kan du känna dig trygg på resan och vara säker på att få effektiv assistans om något händer.

Dessa moment ingår i försäkringen:

• Akuta läke-,sjuk- och tandvårdskostnader

• Hemtransport vid sjukdom eller olycksfall

• Nära anhörigs resa till dig om du blir svårt sjuk

• Olycksfall och invaliditet

• Ansvars-, överfalls- och rättsskydd

• Hjälp på plats

• Egendomsskydd (kan väljas bort)

• Semestergaranti (kan väljas bort)

Väljer du att teckna Goudas Reseförsäkring har du även god täckning för äventyrliga aktiviteter. Många försäkringsbolag har begränsningar i sina villkor vad gäller äventyrliga aktiviteter.

Goudas Reseförsäkring gäller helt utan självrisk!

Adress

Kenzan Travel Denmark ApS
Stationspladsen 1
3000 Helsingør
CVR.nr 42636258

Kenzan Travel Sverige AB (moderbolag)
Skeppsbron 34
111 30 Stockholm
Org.nr 556954-0783

Kontakta oss

Telefon: +46 (0)21-18 16 17
E-post: [email protected]

Telefontider
Mån-fre: 9−16
Besökstider
Mån−fre: 10−16, endast förbokade möten.