Integritetspolicy

Tack för ditt intresse för vår webbplats och vårt företag.
Vi lägger stor vikt vid att skydda dina personuppgifter och värnar om din integritet. För att säkerställa att du vet allt om eventuell insamling och användning av dina personuppgifter på vår webbplats ber vi dig därför observera följande.

Integritetspolicy

1. Insamling och behandling av personuppgifter

Kenzan Tours, via ägarbolaget Kenzan Travel med org.nr 556954-078,  samlar in och behandlar personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Läs mer om vår behandling av personuppgifter i vår personuppgiftspolicy.

2. Cookies

När du besöker vår webbplats loggar servern automatiskt ditt besök. Logg-informationen registreras i loggfiler, oftast används cookies. Cookies är små textfiler som skickas från en webbserver till din webbläsare och lagras på hårddisken i din dator. Cookies används för att samla vanlig logg-information från Internet och information om besökares vanor. Denna information används för att automatiskt känna igen dig vid ditt nästa besök på webbplatsen och för att underlätta navigeringen för dig. Inga personuppgifter om dig, utöver din IP-adress, sparas genom cookies.

För närmare information om cookies, vänligen besök www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org. Om du inte ställer in din webbläsare så att den inte accepterar cookies samtycker du därigenom till användningen av cookies.

Naturligtvis kan du använda vår webbplats utan cookies. Om du vill förhindra att cookies sparas på din hårddisk kan du göra det genom att ändra inställningarna i din webbläsare. På adresserna ovan förklaras hur du förhindrar att cookies sparas. Observera dock att om du inte accepterar cookies kan det leda till vissa funktionsbegränsningar på vår webbplats.

3. Användning av Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies” för att kunna analysera hur webbplatsen används. Informationen som genereras av sådana cookies genom din användning av webbplatsen kommer överföras till och lagras av Google på servrar i USA.

Om IP-avidentifiering är aktiverad på denna webbplats kommer din IP-adress trunkeras inom det Europeiska Samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen överföras till en Google-server i USA och bli trunkerad där. IP-avidentifiering är aktiverad på denna webbplats.
Google kommer att använda den genererade informationen på uppdrag av administratörerna för denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbplatsen och tillhandahålla administratörerna denna och andra tjänster kopplade till aktiviteter på webbplatsen och internetanvändning.

Den IP-adress som din webbläsare anger inom ramen för Google Analytics kommer inte att kopplas till annan data som Google innehar. Du kan också välja att fortsättningsvis inte bli spårad av Google Analytics genom att hämta och installera Google Analytics Opt-out Browser Add-on till din nuvarande webbläsare: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv. Denna webbplats använder Google Analytics med tillägget ”_anonymizeIp ()” påslaget, innebärandes att IP-adresser behandlas i en förkortad form, vilket hindrar att användningsdata kan kopplas till en specifik användare.

4. Datasäkerhet

Vi skyddar så långt möjligt vår webbplats och andra system, genom tekniska och organisatoriska åtgärder, mot förlust, förstörelse, åtkomst, ändring eller distribution av personuppgifter av obehöriga och kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Du bör dock vara medveten om att användning av Internet inte är helt säkert och av denna anledning kan vi inte garantera säkerheten eller integriteten av några personuppgifter som överförs från eller till dig via Internet.

5. Rätt till information m.m.

Enligt personuppgiftlagen har du kostnadsfritt och en gång per kalenderår rätt till information om dina behandlade personuppgifter, samt rätt att begära rättelse, blockering eller utplåning av personuppgifter som behandlas i strid med personuppgiftslagen.

Vid behov, kontakta oss på:

Kenzan Tours
C/O Kenzan Travel
Skeppsbron 34
111 30 Stockholm
Sverige/Sweden

Genom att använda vår hemsida godkänner du dessa villkor och samtycker till behandlingen av dina personuppgifter och användningen av cookies i enlighet med ovan.

Upphovsrätt m.m.

Denna webbplats och allt dess innehåll tillhör Kenzan Tours via ägarbolaget Kenzan Travel med org.nr 556954-078 och skyddas av upphovsrättslagen och annan immaterialrättslig lagstiftning. Framställningar såsom kopior och utskrifter av webbplatsen och dess innehåll får endast göras för privat bruk. Framställningar för annat än privat bruk är endast tillåtna om uttryckligt och skriftligt tillstånd inhämtats av Kenzan Tours. På denna webbplats publicerade texter, fotografier och andra dokument får alltså inte reproduceras, överföras, kopieras eller distribueras utan skriftligt tillstånd från Kenzan Tours. Du som besökare är ansvarig för att följa dessa regler och kan hållas ansvarig vid missbruk.

Bild- och textmaterial

Vad avser bild-och textmaterial (produktbilder, fonter, andra typer av bilder etc.) som vi tillhandahåller på webbplatsen eller på annat sätt gäller följande avseende användning och upphovsrätt:

1. Du får inte, utan vårt skriftliga medgivande, modifiera, reproducera eller distribuera material från webbplatsen. Materialet är förbjudet att använda i annat än av oss i förväg skriftligt godkänt syfte.

2. Användning av bild-och textmaterial i Internetbutiker eller spridning av detta material till tredje part är förbjuden.

3. Bilder och texter får endast, utan vårt uttryckliga skriftliga godkännande, användas för privat bruk.

4. Du ansvarar själv för att följa upphovsrättslagstiftningen och annan immaterialrättslig lagstiftning och är medveten om att du kan hållas ansvarig vid missbruk av sådan lagstiftning. Om du vill använda vårt bild- och textmaterial bör du därför, för att eventuellt få skriftligt medgivande därtill, ta kontakt med oss och ange hur du önskar använda vårt bild- och textmaterial. Vid kontakt med oss, ange din fullständiga adress.

Ansvar

Allt innehåll som tillhandahålls på webbplatsen tillhandahålls på en ”som den är” basis och Kenzan Tours tar inget ansvar för riktigheten, aktualiteten, fullständighet etc. av i sådant innehåll. Bilder (bl.a. vad gäller färg, storlek och egenskaper avseende produkter) samt, diagram, handböcker, priser och annan information som tillhandahålls på webbplatsen är inte bindande för Kenzan Tours. Allt material som hämtas eller på annat sätt erhålls genom användning av vår webbplats sker på eget ansvar och risk.

Vi förbehåller oss rätten att göra förändringar såväl på webbplatsen som i våra produkter, t.ex. tekniska förändringar.

Vi svarar inte för skador som kan uppstå genom direkt eller indirekt användning av webbplatsen och/eller på webbplatsen tillhandahållen information. För undvikande av missförstånd svarar vi alltså inte för dataförluster. Undantag görs dock för skador som uppstår till följd av att vi agerat uppsåtligt eller grovt vårdslöst.

Bilder, samt text- och datamaterial skyddas av upphovsrättslagen och annan immaterialrättslig lagstiftning (se ovan anmärkningar avseende upphovsrätt m.m.).

Vi ansvarar inte i något fall för andra webbplatser eller dess innehåll som du kan besöka via hyperlänkar från vår webbplats. Sådant innehåll utgör tredjepartsinnehåll och ligger utanför Kenzan Tours kontroll. Eventuella tredjepartslänkar på webbplatsen tillhandahålls endast som en tjänst av Kenzan Tours.

Adress

Kenzan Travel Denmark ApS
Stationspladsen 1
3000 Helsingør
CVR.nr 42636258

Kenzan Travel Sverige AB (moderbolag)
Skeppsbron 34
111 30 Stockholm
Org.nr 556954-0783

Kontakta oss

Telefon: +46 (0)21-18 16 17
E-post: [email protected]

Telefontider
Mån-fre: 9−16
Besökstider
Mån−fre: 10−16, endast förbokade möten.